തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹60.00 -20% Special Price ₹48.00

സ്ത്രീപ്രശ്നം വളരെ ലളിതമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലഘുവായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

Product: തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം are being added to cart ...
x
x
Product: തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Keralasasthrasahithyaparishath
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സ്ത്രീപ്രശ്നം വളരെ ലളിതമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈയുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലഘുവായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ടി ഗീനാകുമാരി
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വിവേചനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട