തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹310.00 -20% Special Price ₹248.00

തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സദാചാരബോ ധവും കർത്തവ്യനിരതയും സംസ്കാരസാന്നിദ്ധ്യവും ഈ കവിതക ളിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ധാർമ്മിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പിൻബലം ഈ കവിതകളിൽ സർവത കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Product: തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Printhouse
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സദാചാരബോ ധവും കർത്തവ്യനിരതയും സംസ്കാരസാന്നിദ്ധ്യവും ഈ കവിതക ളിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ധാർമ്മിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പിൻബലം ഈ കവിതകളിൽ സർവത കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ തിരുവല്ലാ ശ്രീനി
പ്രസാധകർ പ്രിന്റ് ഹൗസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:തിരുവല്ല ശ്രീനിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട