തിയ്യർ - ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹80.00 -10% Special Price ₹72.00

എഡ്ഗാർ തേഴ്സ്റ്റൺ രചിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ ഏഴാം വാല്യത്തിൽ തിയ്യരെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്ര രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവർത്തനഗ്രന്ഥം.

Product: തിയ്യർ - ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും are being added to cart ...
x
x
Product: തിയ്യർ - ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

എഡ്ഗാർ തേഴ്സ്റ്റൺ രചിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും എന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിലെ ഏഴാം വാല്യത്തിൽ തിയ്യരെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്ര രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവർത്തനഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

പരിഭാഷ പ്രിയ പിലിക്കോട്
ISBN 9788120044340
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എഡ്ഗാർ തേഴ്സ്റ്റൺ, കെ രംഗാചാരി
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:തിയ്യർ - ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജാതികളും ഗോത്രങ്ങളും
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട