ത്യാഗരാജ കൃതികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹300.00 -20% Special Price ₹240.00

കർണാടക സംഗീതലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികൾ അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Product: ത്യാഗരാജ കൃതികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ത്യാഗരാജ കൃതികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കർണാടക സംഗീതലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികൾ അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ത്യാഗരാജ സ്വാമി
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ത്യാഗരാജ കൃതികൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട