ട്രാൻസ്ജന്റർ - ചരിത്രം സംസ്കാരം പ്രതിനിധാനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹225.00 -20% Special Price ₹180.00

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്കൊരുങ്ങുന്ന ട്രാൻസ്ജന്ററുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനഗ്രന്ഥം. ട്രാൻസ്ജന്ററുകൾ, ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽസ്, ബൈസെക്ഷ്വൽസ് ഇന്റർസെക്ഷ്വൽസ് എന്നിവരുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അനുഭവരേഖകളുമടങ്ങുന്ന പുസ്തകം.

Product: ട്രാൻസ്ജന്റർ - ചരിത്രം സംസ്കാരം പ്രതിനിധാനം are being added to cart ...
x
x
Product: ട്രാൻസ്ജന്റർ - ചരിത്രം സംസ്കാരം പ്രതിനിധാനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്കൊരുങ്ങുന്ന ട്രാൻസ്ജന്ററുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനഗ്രന്ഥം. ട്രാൻസ്ജന്ററുകൾ, ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽസ്, ബൈസെക്ഷ്വൽസ് ഇന്റർസെക്ഷ്വൽസ് എന്നിവരുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അനുഭവരേഖകളുമടങ്ങുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ രശ്മി ജി അനിൽകുമാർ കെ എസ്
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ട്രാൻസ്ജന്റർ - ചരിത്രം സംസ്കാരം പ്രതിനിധാനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട