ഉൾക്കഥ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹390.00 -20% Special Price ₹312.00

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ഉൾക്കഥ എന്ന പംക്തിയിൽ വന്ന മൗലികതയുള്ള മലയാള കഥാപഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഇ.പി. രാജഗോപാലന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം.

Product: ഉൾക്കഥ are being added to cart ...
x
x
Product: ഉൾക്കഥ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഭാഷ എന്ന സങ്കല്‌പനത്തോട് ഇ.പി. രാജഗോപാലനുള്ള അവസാനിക്കാത്ത പ്രിയം മലയാളം നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അർഥത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരം എന്നതിനെക്കാൾ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം എന്നു പറയാം. ഭാഷയിൽ ഒരു കഥ മുഴങ്ങുന്നതെങ്ങനെ എന്നു വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പൊതുവേ പറയാം. ഭാഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാമണ്ഡലമായി കഥ മാറിയാൽ കഥ വായിക്കപ്പെടുന്ന തെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തെയാണ് ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ നേരിടുന്നത്. ഈ ആഴം ഉൾക്കഥയ്ക്കുണ്ട്.
-പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇ പി രാജഗോപാലന്‍
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഉൾക്കഥ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട