ഉപനിഷത് കാവ്യ താരാവലി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹800.00 -10% Special Price ₹720.00

മലയാളത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഈ പരിഭാഷാഗ്രന്ഥം. കൃതഹസ്തനായ കവിയും ഉപനിഷത്തത്ത്വങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച പണ്ഡിതനും ഒരാളിൽ ഒത്തുചേർന്നതിന്റെ ഫലമാണ് മനോഹരമായ ഈ മൊഴിമാറ്റം. സംഗീതസന്നിവേശംകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഗംഭീരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാജ്ജ്വല്യമാനമായിത്തീരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ താരാവലി നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നത്.

Product: ഉപനിഷത് കാവ്യ താരാവലി are being added to cart ...
x
x
Product: ഉപനിഷത് കാവ്യ താരാവലി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മലയാളത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഈ പരിഭാഷാഗ്രന്ഥം. കൃതഹസ്തനായ കവിയും ഉപനിഷത്തത്ത്വങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച പണ്ഡിതനും ഒരാളിൽ ഒത്തുചേർന്നതിന്റെ ഫലമാണ് മനോഹരമായ ഈ മൊഴിമാറ്റം. സംഗീതസന്നിവേശംകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഗംഭീരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാജ്ജ്വല്യമാനമായിത്തീരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ താരാവലി നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജോയ് വാഴയിൽ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഉപനിഷത് കാവ്യ താരാവലി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട