വാക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ദേശ ഭൂപടങ്ങൾ - നോവലും അപകോളനികരണവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹230.00 -10% Special Price ₹207.00

പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിമോചനാഭിലാഷങ്ങൾ മലയാളനോവലിന്റെ ആഖ്യാന ഭൂപടത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിവരച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം.

Product: വാക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ദേശ ഭൂപടങ്ങൾ - നോവലും അപകോളനികരണവും are being added to cart ...
x
x
Product: വാക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ദേശ ഭൂപടങ്ങൾ - നോവലും അപകോളനികരണവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിമോചനാഭിലാഷങ്ങൾ മലയാളനോവലിന്റെ ആഖ്യാന ഭൂപടത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിവരച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം. നോവൽ ഭാവനയും അധീശത്വ
വ്യവഹാരങ്ങളൂം തമ്മിലുള്ള ആർത്ഥിക സംഘർഷങ്ങളെ സാമാന്യമായും മലയാള നോവൽ ഭാവനയുടെ പ്രതിഷേധ മൂല്യങ്ങളെ സവിശേഷമായും ഉത്തരാധുനിക നോവൽ സൃഷ്ടിച്ച ബദൽ ലോകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായും പഠിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789352915361
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ രാഘേഷ് ആർ
പ്രസാധകർ മൈത്രി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വാക്കുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ദേശ ഭൂപടങ്ങൾ - നോവലും അപകോളനികരണവും
Sold By
Mythri
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട