വാക്കും പൊരുളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹115.00 -20% Special Price ₹92.00

'അദ്വൈതാശ്രമം സത്സഗം' മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനാലു ലേഖനങ്ങളാണ് 'വാക്കും പൊരുളും' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച് ജീവിതപ്രകാശം നൽകുന്നവയാണ്.ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ; ഭാഷയിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം.

Product: വാക്കും പൊരുളും are being added to cart ...
x
x
Product: വാക്കും പൊരുളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

'അദ്വൈതാശ്രമം സത്സഗം' മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനാലു ലേഖനങ്ങളാണ് 'വാക്കും പൊരുളും' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച് ജീവിതപ്രകാശം നൽകുന്നവയാണ്.ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ; ഭാഷയിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സ്വാമി ചിദാനന്തപുരി
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വാക്കും പൊരുളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട