വർണാശ്രമ ധർമത്തിന്റെ പ്രഹേളിക
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -10% Special Price ₹63.00

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയാണ് വർണാശ്രമധർമ്മം. വർണധർമ്മം എന്നും ആശ്രമധർമ്മം എന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണിത്.
വർണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിയതവും ഏകാത്മകവും സംശയാതീതവും വിശ്വസനീയവുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്താൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണവാദങ്ങളെയും സംഹിതകളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ഡോ ബി ആർ അംബേദ്‌കർ.

Product: വർണാശ്രമ ധർമത്തിന്റെ പ്രഹേളിക are being added to cart ...
x
x
Product: വർണാശ്രമ ധർമത്തിന്റെ പ്രഹേളിക was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയാണ് വർണാശ്രമധർമ്മം. വർണധർമ്മം എന്നും ആശ്രമധർമ്മം എന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണിത്.
വർണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിയതവും ഏകാത്മകവും സംശയാതീതവും വിശ്വസനീയവുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്താൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണവാദങ്ങളെയും സംഹിതകളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ഡോ ബി ആർ അംബേദ്‌കർ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ബി ആര്‍ അംബേദ്കര്‍
പ്രസാധകർ മൈത്രി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വർണാശ്രമ ധർമത്തിന്റെ പ്രഹേളിക
Sold By
Mythri
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട