വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ
Rating:
0%
Out of stock
Regular Price ₹295.00 -20% Special Price ₹236.00

ഒരേ സമയം ലളിതവും സാന്ദ്രവുമാണ് കാവ്യഭാഷ. അലങ്കാരത്തിന്റെ വരേണ്യ കാവ്യഭാഷ അത് സ്വയം വെടിയുന്നു. പ്രക്രിതിബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമൂഹികചലനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിണാമമുണ്ട് വീരാൻകുട്ടിയുടെ കാവ്യസഞ്ചാരത്തിൽ.

Product: വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഒരേ സമയം ലളിതവും സാന്ദ്രവുമാണ് കാവ്യഭാഷ. അലങ്കാരത്തിന്റെ വരേണ്യ കാവ്യഭാഷ അത് സ്വയം വെടിയുന്നു. പ്രക്രിതിബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമൂഹികചലനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിണാമമുണ്ട് വീരാൻകുട്ടിയുടെ കാവ്യസഞ്ചാരത്തിൽ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വീരാൻകുട്ടി
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട