വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹130.00 -10% Special Price ₹117.00

ജെ കൃഷ്ണമൂർത്തി എഴുതിയ 'വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും' എന്ന വിവർത്തനമാണ് വിദ്യാഭാസവം ജീവിതതിന്ത പോരുലം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച മനുഷ്യരായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയെന്നതാണ്, മാത്രമല്ല അവരെ നന്നായി പരിശീലനം നേടിയ ഓട്ടോമാറ്റോണുകളാക്കി മാറ്റുകയല്ലെന്ന് കൃഷ്ണമൂർത്തി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പി ദാമോദരൻ പിള്ളയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്.

Product: വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുളും are being added to cart ...
x
x
Product: വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ജെ കൃഷ്ണമൂർത്തി എഴുതിയ 'വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും' എന്ന വിവർത്തനമാണ് വിദ്യാഭാസവം ജീവിതതിന്ത പോരുലം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച മനുഷ്യരായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയെന്നതാണ്, മാത്രമല്ല അവരെ നന്നായി പരിശീലനം നേടിയ ഓട്ടോമാറ്റോണുകളാക്കി മാറ്റുകയല്ലെന്ന് കൃഷ്ണമൂർത്തി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പി ദാമോദരൻ പിള്ളയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജെ കൃഷ്ണമൂർത്തി
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട