വിജയഗാഥ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹170.00 -10% Special Price ₹153.00

സ്വന്തം പ്രയത്നംകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഉൾക്കാഴ്ചയെ പ്രേരകശക്തിയാക്കി മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭാശാലികളായ സംരംഭകരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ദുർഘടപാതകൾ താണ്ടി മുന്നേറിയ അവർ വിജയത്തിനു നല്കിയ പുത്തൻ പ്രവർത്തനശൈലികളും യുവജനങ്ങൾക്കു വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാകും.

Product: വിജയഗാഥ are being added to cart ...
x
x
Product: വിജയഗാഥ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സ്വന്തം പ്രയത്നംകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഉൾക്കാഴ്ചയെ പ്രേരകശക്തിയാക്കി മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭാശാലികളായ സംരംഭകരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ദുർഘടപാതകൾ താണ്ടി മുന്നേറിയ അവർ വിജയത്തിനു നല്കിയ പുത്തൻ പ്രവർത്തനശൈലികളും യുവജനങ്ങൾക്കു വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാകും.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കരിമ്പുഴ രാമൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വിജയഗാഥ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട