വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹499.00 -10% Special Price ₹449.10

കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ നൈതിക ജാഗ്രതയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് വി എസ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വി എസ്സിന്റെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ്.ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നടന്ന വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖകൾ എന്നാൽ വി എസ്സിന്റെ ആത്മകഥ തന്നെയാണ്. 

Product: വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ are being added to cart ...
x
x
Product: വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Currentbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ നൈതിക ജാഗ്രതയുടെ പ്രതിബിംബമാണ് വി എസ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വി എസ്സിന്റെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമാണ്.ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നടന്ന വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖകൾ എന്നാൽ വി എസ്സിന്റെ ആത്മകഥ തന്നെയാണ്. 

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി ജയനാഥ്‌
പ്രസാധകർ കറന്റ് ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വി എസ്സിന്റെ ആത്മരേഖ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട