വ്യക്തിവൈകല്യങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹60.00 -10% Special Price ₹54.00

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നതും ജനിതക സ്വാധീനമുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് വ്യക്തിത്വം. ആ വ്യക്തിത്വത്തിനു വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തിത്വവൈകല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

Product: വ്യക്തിവൈകല്യങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: വ്യക്തിവൈകല്യങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നതും ജനിതക സ്വാധീനമുള്ളതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ് വ്യക്തിത്വം. ആ വ്യക്തിത്വത്തിനു വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തിത്വവൈകല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120044012
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ അരുൺ ബി നായർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:വ്യക്തിവൈകല്യങ്ങൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട