യാദ് ന ജായേ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹210.00 -20% Special Price ₹168.00

ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റഫി. ദൈവം കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച നാദബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, ജാതി മത ഭാഷാ ചിന്തകൾക്കതീതമായി മനുഷ്യരാശിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ അതുല്യപ്രതിഭ. സംഗീതത്തിലെ
ദൈവികാംശം തന്റെ ആരാധകർക്കു പകർന്നുനൽകിയ അമരഗായകൻ. ആ മഹദ് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത ഏതാനും അനുഭവങ്ങളും ധന്യമുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രവിമേനോൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് റഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കഥകളെല്ലാംതന്നെ ആരാധകർക്ക് പുതിയ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളുമായിരിക്കും. സത്യസന്ധവും ലളിതവുമായ രവിമേനോന്റെ രചനാശൈലിയുടെ ഒഴുക്കിൽ അനുവാചകരും ലയിച്ചുചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയമില്ല.

Product: യാദ് ന ജായേ are being added to cart ...
x
x
Product: യാദ് ന ജായേ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റഫി. ദൈവം കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച നാദബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, ജാതി മത ഭാഷാ ചിന്തകൾക്കതീതമായി മനുഷ്യരാശിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ അതുല്യപ്രതിഭ. സംഗീതത്തിലെ
ദൈവികാംശം തന്റെ ആരാധകർക്കു പകർന്നുനൽകിയ അമരഗായകൻ. ആ മഹദ് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത ഏതാനും അനുഭവങ്ങളും ധന്യമുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രവിമേനോൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് റഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കഥകളെല്ലാംതന്നെ ആരാധകർക്ക് പുതിയ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളുമായിരിക്കും. സത്യസന്ധവും ലളിതവുമായ രവിമേനോന്റെ രചനാശൈലിയുടെ ഒഴുക്കിൽ അനുവാചകരും ലയിച്ചുചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയമില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ രവിമേനോന്‍
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:യാദ് ന ജായേ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട