​സൈനബ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹330.00 -20% Special Price ₹264.00

ഈ നോവലിന് രണ്ടു തവണ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം നല്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. 1930-ൽ നിശ്ശബ്ദസിനിമയായും 1952-ൽ ശബ്ദസിനിമയായും. നോവലിന്റെ പ്രധാനശീർഷകമായ സൈനബിനു പുറമേ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും ഗ്രാമീണസ്വഭാവങ്ങളും എന്ന ഒരു ഉപശീർഷകം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. സൈനബിന്റെ പ്രേമപരാജയവും ദാമ്പത്യദുഃഖവുമാണ് നോവലിന്റെ മുഖ്യപ്രമേയമെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ കാർഷിക-ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചമത്കാരപൂരിതമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ താളുകളിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായി കാണാം.

Product: ​സൈനബ are being added to cart ...
x
x
Product: ​സൈനബ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഈ നോവലിന് രണ്ടു തവണ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം നല്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. 1930-ൽ നിശ്ശബ്ദസിനിമയായും 1952-ൽ ശബ്ദസിനിമയായും. നോവലിന്റെ പ്രധാനശീർഷകമായ സൈനബിനു പുറമേ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും ഗ്രാമീണസ്വഭാവങ്ങളും എന്ന ഒരു ഉപശീർഷകം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. സൈനബിന്റെ പ്രേമപരാജയവും ദാമ്പത്യദുഃഖവുമാണ് നോവലിന്റെ മുഖ്യപ്രമേയമെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ കാർഷിക-ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചമത്കാരപൂരിതമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ താളുകളിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായി കാണാം. അത്യന്തം ഹൃദയാവർജകമാണ് നോവലിസിന്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും.
അവതാരികയിൽ വി.എ. കബീർ

ലക്ഷണയുക്തമായ ആദ്യത്തെ അറബിനോവലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയുടെ ആദ്യ മലയാളപരിഭാഷ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ
പ്രസാധകർ Cerebrum Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:​സൈനബ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട