ദി മർഡർ

299 239

കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിൻ്റെ മാർക്സിൻ സീരിസിലുള്ള അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തെ ചുറ്റിപറ്റി നടക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ നോവലാണ് ദി മർഡർ.

3 in stock

SKU: Kpp17 Category:
Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിൻ്റെ മാർക്സിൻ സീരിസിലുള്ള അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തെ ചുറ്റിപറ്റി നടക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ നോവലാണ് ദി മർഡർ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദി മർഡർ”

Vendor Information