ഹിറ്റ്ലർ വീണ്ടും വരുന്നു

299 239

ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഡിറ്റക്ടീവ് മാര്‍ക്സിന്റെ ഓപ്പല്‍ കാര്‍ ആമസോണിയന്‍ വനാന്തര്‍ഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിജനമായ പാതയിലൂടെ അന്‍പതു കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ പായുകയായിരുന്നു.

1 in stock

SKU: Kpp20 Category:
Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഡിറ്റക്ടീവ് മാര്‍ക്സിന്റെ ഓപ്പല്‍ കാര്‍ ആമസോണിയന്‍ വനാന്തര്‍ഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിജനമായ പാതയിലൂടെ അന്‍പതു കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ പായുകയായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിറ്റ്ലർ വീണ്ടും വരുന്നു”

Vendor Information