100 ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍

160 128
Manorama Books

മലയാള മനോരമയുടെ ഞായറാഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന പംക്തിയിലൂടെ ലക്ഷകണക്കിന് വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യാശയും സാന്ത്വനവും നല്‍കിയ ടി.ചാണ്ടിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി (1915-2015)യാണിത്. ഹൃദയം തൊട്ടെഴുതിയ ആ കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതും പുസ്തകത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ 100 ചിന്തകള്‍.

5 in stock

Author: ടി ചാണ്ടി

മലയാള മനോരമയുടെ ഞായറാഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന പംക്തിയിലൂടെ ലക്ഷകണക്കിന് വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യാശയും സാന്ത്വനവും നല്‍കിയ ടി.ചാണ്ടിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി (1915-2015)യാണിത്. ഹൃദയം തൊട്ടെഴുതിയ ആ കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തതും പുസ്തകത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ 100 ചിന്തകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “100 ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!