100 കബീർ കവിതകൾ

170 136

രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ One Hundred Songs of Kabir ന്റെ പരിഭാഷ. ടാഗോറിലൂടെ കബീറിനെ അറിയുകയെന്ന സവിശേഷമായ ആഹ്ലാദം ഈ കൃതിയിലൂടെ അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. ടാഗോറിൽ നാം പരിചയിച്ച പല ആശയങ്ങളുടെയും വേരുകൾ ഈ കവിതകളിൽ കാണാം. ഒപ്പം മതനിര പേക്ഷമായ ആത്മിയതയുടെ ജനകീയശബ്ദവും ഇതിലെ ഓരോ കവിതകളിലും മുഴങ്ങുന്നു.
ടാഗോറിന്റെ കബീർ കവിതകൾക്ക് കെ. ജയകുമാറിന്റെ ലളിതസുന്ദരമായ പരിഭാഷ.

10 in stock

Author: രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍

രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ One Hundred Songs of Kabir ന്റെ പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

കെ ജയകുമാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “100 കബീർ കവിതകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!