100 കര്‍ഷകര്‍ 100 വിജയങ്ങള്‍

180 144
Manorama Books

പുതുതായി കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങുന്നവർക്കും കൃഷി വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും വഴികാട്ടിയാവുന്ന വിദ്യകളും പ്രയോഗങ്ങളും.

9 in stock

Author: ഡോ. ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍

പുതുതായി കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങുന്നവർക്കും കൃഷി വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും വഴികാട്ടിയാവുന്ന വിദ്യകളും പ്രയോഗങ്ങളും. ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിയറിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവന്തപുരം വരെയുള്ള കൃഷിഭൂമികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 100 വിജയഗാഥകൾ….

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “100 കര്‍ഷകര്‍ 100 വിജയങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!