2+1=2

300 240

എൻ സി ഇ ആർ ടി ദേശീയ അവാർഡും,സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും,ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ അവാർഡും അടക്കം നിരവധി ബഹുമതികൾ നേടിയ കൃതി

8 in stock

Author: കെ കെ വാസു

എൻ സി ഇ ആർ ടി ദേശീയ അവാർഡും,സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും,ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ അവാർഡും അടക്കം നിരവധി ബഹുമതികൾ നേടിയ കൃതി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2+1=2”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!