2011ലെ ആൺകുട്ടി

95 76

അക്ബര്‍ കക്കട്ടിലിന്റെ 2011ലെ ആൺകുട്ടി എന്ന സമാഹാരത്തിൽ 17 കഥകളുണ്ട്. കഥകളൊക്കെയും കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞവയാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: ലീലാ വാസുദേവന്‍

അക്ബര്‍ കക്കട്ടിലിന്റെ 2011ലെ ആൺകുട്ടി എന്ന സമാഹാരത്തിൽ 17 കഥകളുണ്ട്. കഥകളൊക്കെയും കാലത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞവയാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന കാലവും ജീവിക്കുന്ന ജീവിതവിധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ പലവിധത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു. ജീവിതത്തിനുനേരെ പഠാങ്മുഖനായിരിക്കുവാൻ ഈ കലാകാരന് തെല്ലും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാണ് പുതിയ സമാഹാരവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2011ലെ ആൺകുട്ടി”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews