3 കാലങ്ങൾ

180 144

ഒരു കഥാകാരന്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തിന്റെ 3 യാത്രാമുഖങ്ങളുടെ അടയാളം.

10 in stock

Author: സി അനൂപ്‌

ഒരു കഥാകാരന്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തിന്റെ 3 യാത്രാമുഖങ്ങളുടെ അടയാളം.സമകാലികമായ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിതകാമനയുടെ രഹസ്യധാരകള്‍ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അനൂപിന് തന്റെ വഴി താന്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് തീര്‍ച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3 കാലങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!