എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍

1,100 880

മലയാള കവിതയുടെ അക്ഷരപ്രപഞ്ചത്തില്‍ തന്റേതുമാത്രമായൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു അവധൂതനെരപ്പോലെ അലഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ച എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എ അയ്യപ്പന്‍

മലയാള കവിതയുടെ അക്ഷരപ്രപഞ്ചത്തില്‍ തന്റേതുമാത്രമായൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു അവധൂതനെരപ്പോലെ അലഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ച എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!