ആദാമിന്റെ പാലവും രാമന്റെ സേതുവും

210 168
Insight Publica

ഊഹാപോഹങ്ങളെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നെടുങ്കോട്ടകളെ അക്രമിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇടർച്ചകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ചിന്തകൾ…

8 in stock

Author: രവിചന്ദ്രന്‍ സി

ഊഹാപോഹങ്ങളെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നെടുങ്കോട്ടകളെ അക്രമിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇടർച്ചകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ചിന്തകൾ…

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദാമിന്റെ പാലവും രാമന്റെ സേതുവും”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!