ആഗമസന്ധി

90 72

ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ കവിതകളിലേക്ക് ശക്തിയോടെ ചേക്കേറിയ അവസ്ഥ. കവിത അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായി പെയ്തിറങ്ങുന്നു.

10 in stock

Author: പാമ്പുറം അരവിന്ദ് പൂതക്കുളം

ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ കവിതകളിലേക്ക് ശക്തിയോടെ ചേക്കേറിയ അവസ്ഥ. കവിത അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായി പെയ്തിറങ്ങുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഗമസന്ധി”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!