ആമ്പാറച്ചെരുവിലെ അത്ഭുതവധം

110 88
Yes Press Books

ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നടക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ കൊലപാതക്വും കൊള്ളയും. സമര്‍ത്ഥനായ കുറ്റാന്വേഷകന്റെ രംഗ പ്രവേശം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ കെ കർത്ത

ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നടക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ കൊലപാതക്വും കൊള്ളയും. സമര്‍ത്ഥനായ കുറ്റാന്വേഷകന്റെ രംഗ പ്രവേശം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9780000110282

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആമ്പാറച്ചെരുവിലെ അത്ഭുതവധം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!