ആനവാല്‍ മോതിരം

75 60

കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാനും ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും ഇതാ മനോഹരമായ  ഒരു പുസ്തകം. ആനവാല്‍ മോതിരം, സ്വപ്നക്കുതിര എന്നീ രണ്ട് കഥകള്‍.

1 in stock

Author: മുല്ലനേഴി

കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാനും ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും ഇതാ മനോഹരമായ  ഒരു പുസ്തകം. ആനവാല്‍ മോതിരം, സ്വപ്നക്കുതിര എന്നീ രണ്ട് കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആനവാല്‍ മോതിരം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!