ആണ്‍മക്കള്‍

130 104

പിതൃമേധാവിത്വം, കുടുംബം തുടങ്ങിയ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ കൃതി. വിധിന്യായം, സ്റ്റൗക്കര്‍, രൂപാന്തരത്വം തന്റെ അച്ഛനുള്ള എഴുത്ത് എന്നീ പ്രശസ്തകഥകളുടെ സമാഹാരം കാഫ്കയുടെ  The sons എന്ന കൃതിയുടെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം….

Out stock

Out of stock

Author: ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക / രാജന്‍ തിരുവോത്ത്

പിതൃമേധാവിത്വം, കുടുംബം തുടങ്ങിയ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ കൃതി. വിധിന്യായം, സ്റ്റൗക്കര്‍, രൂപാന്തരത്വം തന്റെ അച്ഛനുള്ള എഴുത്ത് എന്നീ
പ്രശസ്തകഥകളുടെ സമാഹാരം കാഫ്കയുടെ  The sons എന്ന കൃതിയുടെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആണ്‍മക്കള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!