നീതിന്യായ വ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിലെന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തും വളരെക്കാലമായി നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഒരു മഹദ്‌വ്യക്തിയുടെ സംഭവനിര്‍ഭരമായ ജീവിതകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മകഥ:ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ”

Vendor Information