ആയുധങ്ങൾക്കൊരു യാത്രാമൊഴി

490 392
Insight Publica

യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവരും തോൽക്കുന്നവരും നേടുന്നവരും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദുഖവും ദുരന്തവും മാത്രം. കത്തിയമരുന്ന യുദ്ധമുഖത്ത്നിന്ന് ആയുധങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുപുതപ്പുമായി പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ പറുദീസയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന പ്രണയിനികൾ….. ഹെമിംങ് വേയുടെ ക്ലാസിക് നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

Out stock

Out of stock

Author: ഏണസ്റ്റ്‌ ഹെമിങ്‌വേ

യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നവരും തോൽക്കുന്നവരും നേടുന്നവരും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദുഖവും ദുരന്തവും മാത്രം. കത്തിയമരുന്ന യുദ്ധമുഖത്ത്നിന്ന് ആയുധങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുപുതപ്പുമായി പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ പറുദീസയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന പ്രണയിനികൾ….. ഹെമിംങ് വേയുടെ ക്ലാസിക് നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആയുധങ്ങൾക്കൊരു യാത്രാമൊഴി”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!