അഭിനിവേശത്തിന്റെ തടവറ

150 120

ബോംബെജനതയുടെ അതിശയവും ആവേശവുമായി മാറിയ സൂപ്പര്‍ മോഡല്‍ അമൃത അഗര്‍വാളിന്റെ കഥ. ക്രമേണ അവര്‍ക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്‍ കൈവിട്ടുപോകുന്നു.

9 in stock

Author: ശോഭാ ഡേ

ബോംബെജനതയുടെ അതിശയവും ആവേശവുമായി മാറിയ സൂപ്പര്‍ മോഡല്‍ അമൃത അഗര്‍വാളിന്റെ കഥ. ക്രമേണ അവര്‍ക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്‍ കൈവിട്ടുപോകുന്നു. ലൈംഗിക അഭിനിവേശവും അതിന്റെ ഭീതിദ അനന്തരഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞാടുന്ന അവിസ്മരണീയ നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഭിനിവേശത്തിന്റെ തടവറ”

Vendor Information