ആക്ഷൻ ഹീറോയിൻ പേർളീമാണി

150 120
Yes Press Books

പ്രണയകഥ,ക്യാമ്പസ് സ്റ്റോറി,കുടുംബചിത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ ക്യാപ്ഷനുകളിൽ തീയറ്ററിലേക്കെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരക്കഥ.സ്ത്രീപാത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ രചനയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോയിൻ പേർളീ മാണീ.അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയയാണ് തിരക്കഥ നൽകുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശം

10 in stock

പ്രണയകഥ,ക്യാമ്പസ് സ്റ്റോറി,കുടുംബചിത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ ക്യാപ്ഷനുകളിൽ തീയറ്ററിലേക്കെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരക്കഥ.സ്ത്രീപാത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ രചനയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോയിൻ പേർളീ മാണീ.അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയയാണ് തിരക്കഥ നൽകുന്ന മുഖ്യ സന്ദേശം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആക്ഷൻ ഹീറോയിൻ പേർളീമാണി”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!