അദ്ഭുതലോകത്തിൽ ആലീസിന്റെ സാഹസികകൃത്യങ്ങൾ

150 120

ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെ വിസ്മയത്തിന്റെയും അദ്ഭുതത്തിന്റെയും കൗതുകത്തിന്റെയും ലോകത്ത് പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന, ലോകസാഹിത്യത്തെയും സിനിമയേയും മറ്റുപല കലാമേഖലകളേയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു പോരുന്ന, സർവ്വസ്വത്രന്തഭാവനയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉദാഹരണമായ Alice’s Adventures in Wonderland എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

Out stock

Out of stock

Author: ലെവിസ് കാരെൽ

ഒന്നരപ്പതിറ്റാണ്ടായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളെ വിസ്മയത്തിന്റെയും അദ്ഭുതത്തിന്റെയും കൗതുകത്തിന്റെയും ലോകത്ത് പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന, ലോകസാഹിത്യത്തെയും സിനിമയേയും മറ്റുപല കലാമേഖലകളേയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു പോരുന്ന, സർവ്വസ്വത്രന്തഭാവനയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉദാഹരണമായ Alice’s Adventures in Wonderland എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. ഒരു വെള്ളമുയലിനു പിന്നാലെ അതിന്റെ മാളത്തിലൂടെ അദ്ഭുതലോകത്തിലേക്കെത്തിയ ആലീസ് കണ്ട വിചിത്രവും അതിശയകരവുമായ കാഴ്ചകൾ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

ഷീൻ അഗസ്റ്റിൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ഭുതലോകത്തിൽ ആലീസിന്റെ സാഹസികകൃത്യങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!