അ:ധർമ്മഭാരതം

200 160

നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശരിയുണ്ടാകണം,അത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയുടെ ശരിയാവണം.അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാലം നമ്മിൽ തെറ്റെന്ന് കരുതുന്നതെല്ലാം  കാലം തന്നെ ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുമുണ്ടാകും. നീചൻ,അഹങ്കാരി,സ്വാർത്ഥമോഹി,കുടിലബുദ്ധി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ബഹുമതികൾക്കർഹനായ ദുര്യോധനന്റെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നോവൽ ആഖ്യാനം.ധർമാധർമങ്ങളുടെ. ശരിതെറ്റുകളുടെ വിചിന്തനം നടക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ കൃതി.

5 in stock

Author: സുനില്‍ പരമേശ്വരന്‍

നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശരിയുണ്ടാകണം,അത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയുടെ ശരിയാവണം.അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാലം നമ്മിൽ തെറ്റെന്ന് കരുതുന്നതെല്ലാം  കാലം തന്നെ ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുമുണ്ടാകും.

 നീചൻ,അഹങ്കാരി,സ്വാർത്ഥമോഹി,കുടിലബുദ്ധി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ബഹുമതികൾക്കർഹനായ ദുര്യോധനന്റെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നോവൽ ആഖ്യാനം.ധർമാധർമങ്ങളുടെ. ശരിതെറ്റുകളുടെ വിചിന്തനം നടക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ കൃതി.
എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമെന്നും വിധിയെന്നും കരുതി തന്റെ ദുരനുഭവങ്ങൾക്കും അവയുടെ കാരണഭൂതർക്കും  ഒഴിവ് നൽകുന്ന മനസ്സ്.ദുര്യോധനന്റെ ശരികളെ കാലം തിരിച്ചറിയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ്.
അധികാര ദുർമോഹിയായ ഹൃദയശുദ്ധിയില്ലാത്ത നീചനാണോ കൗരവനായകൻ?കുരുക്ഷേത്രമെന്ന മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുര്യോധനനാണോ?കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ,യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ദുര്യോധനൻ നടത്തിയ അണിയറനീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ജിജ്ഞാസഭരിതമായ കഥാമുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ നോവലിന് ചാരുത പകരുന്നു.വിഖ്യാത മാന്ത്രിക നോവലിസ്റ് സുനിൽ പരമേശ്വരന്റെ തൂലികത്തുമ്പിൽ നിന്നും ഇതൾവിരിഞ്ഞ ഹൃദയഹാരിയായ പൗരാണിക അവലോകന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അ:ധർമ്മഭാരതം”

Vendor Information

  • Store Name: Hemamambika Books
  • Vendor: Hemamambika Books
  • Address:
  • No ratings found yet!