അധ്യാത്മ രാമായണം-ഗദ്യപരിഭാഷ

300 240

അധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതമൂലത്തില്‍നിന്നും ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള പരിഭാഷ. സരളവും ഹൃദ്യവുമായ ഭാഷ. ആസ്വാദ്യമായ ശൈലി, അനായാസ പാരായണം സാധ്യമാകുന്ന ആഖ്യാനം.

16 in stock

Author: ഡോ.എന്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

അധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതമൂലത്തില്‍നിന്നും ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള പരിഭാഷ. സരളവും ഹൃദ്യവുമായ ഭാഷ. ആസ്വാദ്യമായ ശൈലി, അനായാസ പാരായണം സാധ്യമാകുന്ന ആഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അധ്യാത്മ രാമായണം-ഗദ്യപരിഭാഷ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!