ആദിത്യന്റെ യാത്ര

125 100
Poorna Eram

അതിമനോഹരമായ ഒരു ബാലസാഹിത്യനോവൽ.ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പിടി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ.ആദിത്യന്റെ ജീവിതയാത്രയ്ക്കൊപ്പം വായനക്കാരും സഞ്ചരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

10 in stock

Author: ലക്ഷ്മണൻ പരുത്തിക്കാട്

അതിമനോഹരമായ ഒരു ബാലസാഹിത്യനോവൽ.ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പിടി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ.കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ.ആദിത്യന്റെ ജീവിതയാത്രയ്ക്കൊപ്പം വായനക്കാരും സഞ്ചരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788130021911

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിത്യന്റെ യാത്ര”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!