അഗ്രഹാരത്തിലെ പൂച്ച

130 104

ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് ജയകാന്തന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം. ജീവിതം വളരെ സരളമായി, നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ വന്നുനില്‍ക്കാറില്ല. അതുപോലെയാണ് കഥകള്‍. അവയ്‌ക്കോരോന്നിനും ഓരോ നിയതിയുണ്ട്. സ്വന്തം കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജയകാന്തന്റെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളെ അന്വര്‍ഥമാക്കുന്ന 11 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

8 in stock

Author: ജയകാന്തന്‍

ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് ജയകാന്തന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം. ജീവിതം വളരെ സരളമായി, നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ വന്നുനില്‍ക്കാറില്ല. അതുപോലെയാണ് കഥകള്‍ . അവയ്‌ക്കോരോന്നിനും ഓരോ നിയതിയുണ്ട്. സ്വന്തം കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജയകാന്തന്റെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളെ അന്വര്‍ഥമാക്കുന്ന 11 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഗ്രഹാരത്തിലെ പൂച്ച”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!