അജ്ഞാതകാമുകിയുടെ അവസാനത്തെ കത്ത്

50 40

പ്രശസ്ത ജര്‍മന്‍ നോവലിസ്റ്റ് സ്റ്റെഫാന്‍ സൈ്വഗിന്റെ നോവല്‍. പതിമൂന്നു വയസ്സുകാരിക്ക് യുവ എഴുത്തുകാരനോട് തോന്നിയ എന്തോ ഒരിഷ്ടം. പിന്നെ അവളുടെ ഉള്ളില്‍ അത് പ്രണയമായി വളര്‍ന്നു…..

Out stock

Out of stock

Author: സ്റ്റെഫാന്‍ സ്വൈഗ്

പ്രശസ്ത ജര്‍മന്‍ നോവലിസ്റ്റ് സ്റ്റെഫാന്‍ സൈ്വഗിന്റെ നോവല്‍. പതിമൂന്നു വയസ്സുകാരിക്ക് യുവ എഴുത്തുകാരനോട് തോന്നിയ എന്തോ ഒരിഷ്ടം. പിന്നെ അവളുടെ ഉള്ളില്‍ അത് പ്രണയമായി വളര്‍ന്നു. മരണത്തിന്റെ പനിക്കിടക്കയില്‍ കിടന്ന് അവള്‍ തന്റെ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ്. ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വ്യഥയുമായി കാമുകന് എഴുതുന്ന കത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അജ്ഞാതകാമുകിയുടെ അവസാനത്തെ കത്ത്”

Vendor Information