അലിഗഢിലെ തടവുകാരന്‍

90 72
Poorna Eram

അലിഗര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ പഠനകാലത്ത് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നോവലിന്റെ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനിത്തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്കാത്ത സാമുദായിക ലഹളയാക്കി മുതലെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികള്‍, ആ കപടനാടകത്തില്‍ രക്തസാക്ഷികളാവുന്ന പാവം സാധാരണക്കാര്‍ എന്നിവരെ ഇതില്‍ പരിചയപ്പെടാം.

9 in stock

Author: പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള

അലിഗര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ പഠനകാലത്ത് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നോവലിന്റെ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനിത്തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്കാത്ത സാമുദായിക ലഹളയാക്കി മുതലെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികള്‍, ആ കപടനാടകത്തില്‍ രക്തസാക്ഷികളാവുന്ന പാവം സാധാരണക്കാര്‍ എന്നിവരെ ഇതില്‍ പരിചയപ്പെടാം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അലിഗഢിലെ തടവുകാരന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!