അൽഫോൻസാമ്മയുടെ മരണവും ശവസംസ്കാരവും

50 40

കഥയില്‍ സവിശേഷ സാന്നിധ്യമായ സക്കറിയയുടെ സമീപകാലത്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആറു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: സക്കറിയ

കഥയില്‍ സവിശേഷ സാന്നിധ്യമായ സക്കറിയയുടെ സമീപകാലത്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആറു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അൽഫോൻസാമ്മയുടെ മരണവും ശവസംസ്കാരവും”

Vendor Information