അന്തിമതാവളം

100 80

ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന പോലെ പ്രശാന്തമായ ഈ നോവല്‍, എഴുത്തുകാരന്റെ തീവ്രാനുഭവങ്ങളുടെ സര്‍ഗാവിഷ്‌കാരമാണ്. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ നിര്‍മ്മല്‍ വര്‍മ്മയുടെ അന്തിം ആരണ്യ എന്ന പ്രശസ്ത ഹിന്ദി നോവലിന്റെ പരിഭാഷ.

12 in stock

Author: നിർമ്മൽവർമ്മ

ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന പോലെ പ്രശാന്തമായ ഈ നോവല്‍, എഴുത്തുകാരന്റെ തീവ്രാനുഭവങ്ങളുടെ സര്‍ഗാവിഷ്‌കാരമാണ്. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ നിര്‍മ്മല്‍ വര്‍മ്മയുടെ അന്തിം ആരണ്യ എന്ന പ്രശസ്ത ഹിന്ദി നോവലിന്റെ പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അന്തിമതാവളം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!