അപക്വയുവാവ്

400 320

ദസ്തയവ്‌സ്‌കിയുടെ കൃതികള്‍ അഞ്ച് അങ്കങ്ങളുള്ള ഒരു ദുരന്തനാടകമായി കരുതാമെങ്കില്‍ അതിലെ നാലാമങ്കമാവുന്ന നോവല്‍. ഭ്രാന്താലയത്തിലെ ഷേക്‌സ്​പിയറെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദസ്തയവ്‌സ്‌കിയുടെ മറ്റൊരപൂര്‍വ്വരചന.

Out stock

Out of stock

Author: ഫയദോർ ദൊസ്തൊയെവ്സ്കി

ദസ്തയവ്‌സ്‌കിയുടെ കൃതികള്‍ അഞ്ച് അങ്കങ്ങളുള്ള ഒരു ദുരന്തനാടകമായി കരുതാമെങ്കില്‍ അതിലെ നാലാമങ്കമാവുന്ന നോവല്‍. ഭ്രാന്താലയത്തിലെ ഷേക്‌സ്​പിയറെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദസ്തയവ്‌സ്‌കിയുടെ മറ്റൊരപൂര്‍വ്വരചന.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഫയദോർ ദൊസ്തൊയെവ്സ്കി

പ്രസാധകർ

മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപക്വയുവാവ്”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!