അപസർപ്പകം

307 246
G V Books

കുറ്റാന്വേഷണത്തിലെ വേറിട്ടൊരു വഴി. വായിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ അന്വേഷണ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങും. വായനയുടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല ഉറപ്പ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഈ നോവൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും.

7 in stock

Author: പ്രശാന്ത് നമ്പ്യാർ

കുറ്റാന്വേഷണത്തിലെ വേറിട്ടൊരു വഴി. വായിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ അന്വേഷണ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങും. വായനയുടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല ഉറപ്പ്. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഈ നോവൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപസർപ്പകം”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!