അപ്പൂപ്പന്‍താടി

50 40

അപ്പൂപ്പന്‍താടിപോലെ മൃദുലമായ വരികളിലൂടെ പ്രകൃതിയെയും പരിസരത്തെയും കുട്ടികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനപതുകവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: ശ്രീധരനുണ്ണി

അപ്പൂപ്പന്‍താടിപോലെ മൃദുലമായ വരികളിലൂടെ പ്രകൃതിയെയും പരിസരത്തെയും കുട്ടികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനപതുകവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അപ്പൂപ്പന്‍താടി”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!