അർമാദ ചന്ദ്രൻ

240 192
Manorama Books

പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും അധ്യാപകനുമായ ബിപിൻ ചന്ദ്രന്റെ രസികൻ ഓർമകൾ. നർമത്തിന്റെ മേമ്പൊടി വിതറിയ ഒരു തുറന്നെഴുത്താണിത്.

18 in stock

Author: ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ

പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും അധ്യാപകനുമായ ബിപിൻ ചന്ദ്രന്റെ രസികൻ ഓർമകൾ. നർമത്തിന്റെ മേമ്പൊടി വിതറിയ ഒരു തുറന്നെഴുത്താണിത്.

നർമത്തിന്റെ മേമ്പൊടി വിതറിയ ഒരു തുറന്നെഴുത്താണ് ഈ പുസ്തകം. സ്വന്തം പിതാവായാലും മാഷായാലും കാമുകിയായാലും കാര്യങ്ങൾ ഒളിക്കാതെ പറയും. എഴുത്തിന്റെ ഒരു അർമാദം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും അധ്യാപകനുമായ ബിപിൻ ചന്ദ്രന്റെ രസികൻ ഓർമകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അർമാദ ചന്ദ്രൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!