ആത്മാവിൻ്റെ അന്നം

220 176
G V Books

കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും നാടകക്കാരനും നിരൂപകനുമെല്ലാമായ എൻ. പ്രഭാകരന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറിപ്പുകളുടെയും അമ്പതിലേറെ കവിതകളുടെയും സമാഹാരമാണ് ‘ആത്മാവിന്റെ അന്നം’. പത്മരാജൻ പുരസ്‌കാരം (2017), ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് (2019) എന്നിവ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

7 in stock

Author: എന്‍.പ്രഭാകരന്‍

കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും നാടകക്കാരനും നിരൂപകനുമെല്ലാമായ എൻ. പ്രഭാകരന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറിപ്പുകളുടെയും അമ്പതിലേറെ കവിതകളുടെയും സമാഹാരമാണ് ‘ആത്മാവിന്റെ അന്നം’. പത്മരാജൻ പുരസ്‌കാരം (2017), ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് (2019) എന്നിവ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മാവിൻ്റെ അന്നം”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!