അതുല്യം

60 48

കായികലോകത്തിന് പ്രചോദനവും ആവേശവുമാണ് മാലതിഹൊള്ളയുടെ വിജയകഥ.ഈ ജീവചരിത്രം നാം ഏവരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്-സയ്യദ് കിര്‍മ്മാനി. അന്താരാഷ്ട്ര വീല്‍ ചെയര്‍ അത്‌ലറ്റ് മാലതി കെ. ഹൊള്ളയുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ അനുഭവകഥ

Out stock

Out of stock

Author: എം. അനന്തകൃഷ്ണന്‍

കായികലോകത്തിന് പ്രചോദനവും ആവേശവുമാണ് മാലതിഹൊള്ളയുടെ വിജയകഥ.ഈ ജീവചരിത്രം നാം ഏവരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്-സയ്യദ് കിര്‍മ്മാനി. അന്താരാഷ്ട്ര വീല്‍ ചെയര്‍ അത്‌ലറ്റ് മാലതി കെ. ഹൊള്ളയുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ അനുഭവകഥ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അതുല്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!